Genomförda projekt

Genom åren har vi hjälpt såväl offentliga, statliga och privata beställare med många intressanta projekt. Nedan följer ett axplock:

Projekt: Vasaskolan, Örebro. Markprojektering för nytt bostadsområde
Beställare: JM AB

Projekt: Rynninge, Örebro. Projektering av gator/VA  för nytt bostadsområde
Beställare: Örebro kommun

Projekt: Fristadstorget, Eskilstuna. Projektering av utemiljö

Beställare: Eskilstuna kommun

Projekt: Vreta 2:11, Lanna. Detaljplan för bostäder
Beställare: Lekebergs kommun

Projekt: Öster Mälarstrand, Västerås. Projektering av gator/VA mm för nytt bostadsområde
Beställare: MUAB

Projekt: Tullinge Centrum. Utredning/projektering av bussterminal
Beställare: Trafikverket/Botkyrka kommun

Projekt: Väg 226 gc-väg Skyttbrink-Tullinge stn. Projektering av 2 km ny gc-väg med ny gc-bro över järnväg.
Beställare: Trafikverket

Projekt: Kretsloppspark Ekeby, Eskilstuna. Utredning/projektering/byggledning
Beställare: Eskilstuna Energi och Miljö