Medarbetare

Andreas Asp
Väg/Trafik

Uppdragsansvarig inom verksamhetsområde Väg/Trafik, inriktning utredning och planering. Civilingenjör Väg & Vatten (CTH V-95). Tidigare anställd vid J&W/WSP i Örebro, VAPare sedan 2010. 
   
Direktnummer: 019-17 52 53
E-post: andreas.asp@vap.se               

Kenneth Cajfeldt
Bygg-/projektledning

Uppdragsansvarig  inom verksamhetsområde Bygg-/Projektledning. Gymnasieutbildning Alléskolan, Hallsberg. Tidigare anställd hos Oden Anläggning/Strabag och NCC, VAPare sedan 2014.

Direktnummer: 019-17 52 29 
E-post: kenneth.cajfeldt@vap.se                                     

Jens Ekenborg
Väg/Trafik

Projektör inom verksamhetsområde Väg/Trafik.
Högskoleingenjör 2010, VAPare sedan 2010.     


Direktnummer: 019-17 52 52
E-post: jens.ekenborg@vap.se                

Peter Eklund
Mark/Gata

Projektör inom verksamhetsområde Mark/Gata.
Högskoleingenjör 2010, VAPare sedan 2010.


Direktnummer: 019-17 52 51
E-post: peter.eklund@vap.se

Jan Englund
Väg/Trafik

Uppdragsansvarig inom verksamhetsområde Väg/Trafik. Inriktad på riskanalyser, trafikutredningar, förstudier och vägutredningar. Ingenjörsexamen 1981 med inriktning anläggning. Tidigare anställd på J&W, VAPare sedan 1996       

Direktnummer: 019-17 52 07            
E-post: jan.englund@vap.se

Henrik Ericson
Mark/Gata

Uppdragsansvarig inom verksamhetsområde Mark/Gata.
Högskoleingenjör 1997, VAPare sedan 1998  


Direktnummer: 019-17 52 14
E-post: henrik.ericson@vap.se                  

Anders Eriksson
Mark/Gata

Uppdragsansvarig inom verksamhetsområde Mark/Gata.
Ingenjörsexamen 1990. Tidigare anställd på Skanska Projektering i Örebro, VAPare sedan 2000.

Direktnummer: 019-17 52 03       
E-post: anders.eriksson@vap.se              

Per Eriksson
Mark/Gata

Projektör inom verksamhetsområde Mark/Gata.
Högskoleingenjör 2012, VAPare sedan 2012.

 
Direktnummer: 019-17 52 56
E-post: per.eriksson@vap.se                    

Erik Groth
Bygg-/Projektledning

Uppdragsansvarig inom verksamhetsområde Bygg-/projektledning. 
Kart- och mätingenjörsexamen med utökning miljövetenskap, examen 1998. Tidigare anställd vid NCC Construction, VAPare sedan 2006.

Direktnummer: 019-17 52 25
E-post: erik.groth@vap.se              

Sven-Bertil Götvall
Väg/Trafik

Uppdragsansvarig inom verksamhetsområde Väg/Trafik.
Högskoleingenjör inriktning väg och banteknik, examen 1994. Tidigare anställd på GF Konsult och J&W/WSP, VAPare sedan 2006.

Direktnummer: 019-17 52 26
E-post: sven-bertil.gotvall@vap.se                 

Sören Jansson
Geoteknik

Uppdragsasnvarig inom verksamhetsområde Geoteknik.
Civilingenjör Väg och vatten vid KTH 1990. Tidigare anställd vid VBB VIAK Karlstad och Tyréns Infrakosult Örebro, VAPare sedan 1997.

Direktnummer: 019-17 52 21
E-post: soren.jansson@vap.se                                        

Peter Karlsson
Geoteknik

Fältgeotekniker, ansvarig för VAPs borrvagn.
VAPare sedan 2006


Direktnummer:  019-17 52 27
E-post: peter.karlsson@vap.se                    

Lena Kihlström
Mätning

Arbetar med geodetisk inmätning för projektering och kartering samt utsättning vid olika typer av entreprenadprojekt.
Gymnasieingenjörsexamen byggproduktion 1992, VAPare sedan 1999.

Direktnummer: 019-17 52 23
E-post: lena.kihlstrom@vap.se                   

Nekira Kukuruzovic
Administration

Administratör, VAPare sedan 2019.   Direktnummer: 019-17 52 50
E-post: nekira.kukuruzovic@vap.se               

Robert Larson
Väg/Trafik

Projektör inom verksamhetsområde Väg/Trafik.
Byggnadsingenjör med examen 2005, VAPare sedan 2006.


Direktnummer: 019-17 52 20
E-post: robert.larson@vap.se                   

Fredrik Lindéus
VA/Dagvatten

Uppdragsansvarig inom verksamhetsområde VA/Dagvatten.
Bergsskoleingenjör, Berg- och anläggningsteknik 1998. Tidigare anställd vid NCC och Sweco VBB VIAK, VAPare sedan 2002. 

Direktnummer: 019-17 52 22
E-post: fredrik.lindeus@vap.se                   

Andreas Magnusson
Väg/Trafik

Uppdragsansvarig inom verksamhetsområde Väg/Trafik. Kvalitetsansvarig VAP. Civilingenjörsexamen Väg och vatten 2001, VAPare sedan 2001.


Direktnummer: 019-17 52 13
E-post: andreas.magnusson@vap.se                    

Lars Magnusson
Väg/Trafik

Projektör inom verksamhetsområde Väg/Trafik. Ingenjörsexamen bygg 1982, geovetare 1990 med inriktning marklära. Tidigare anställd på Jerk Alton Arkitektkontor samt Mängdkonsult, VAPare sedan 1994. 

Direktnummer:  019-17 52 12
E-post: lars.magnusson@vap.se                                         

Hanna Melin
Geoteknik

Uppdragsansvarig inom verksamhetsområde Geoteknik. Civilingenjörsexamen inom Samhällsbyggnad vid KTH 2012. Tidigare anställd på Skanska Teknik och Ramböll Sverige, VAPare sedan 2017.
 
Direktnummer: 019-17 52 09
E-post: hanna.melin@vap.se

Mikael Melin
VA/Dagvatten

VD för VAP.
Uppdragsansvarig inom verksamhetsområde VA/Dagvatten. Ingenjörsexamen anläggning 1978. Tidigare anställd på K-Konsult och Skanska, VAPare sedan 1985.

Direktnummer: 019-17 52 17
E-post: mikael.melin@vap.se                   

Anna Morell
Landskap

Uppdragsansvarig inom verksamhetsområde Landskap.
Examen Landskapsarkitekt MSA/LAR 2000. Tidigare antälld på Landskapsarkitekt Kerstin Torseke-Hulthén AB i Ystad, VAPare sedan 2001.
 
Direktnummer: 019-17 52 01
E-post: anna.morell@vap.se                    

Peter Natanaelsson
Bygg/Projektledning

Uppdragsansvarig inom verksamhetsområde Bygg-/Projektledning.
Bygg och anläggningsteknisk utbildning. Tidigare anställd hos ODEN Anläggningsentreprenad AB. VAPare sedan 2010. 

Direktnummer: 019-17 52 24
E-post: peter.natanaelsson@vap.se              

Carl Nielsen
VA/Dagvatten

Projektör inom verksamhetsområde VA/Dagvatten.
VAPare sedan 2008.


Direktnummer: 019-17 52 02
E-post: carl.nielsen@vap.se            

Niklas Norén
Väg/Trafik

Uppdragsansvarig inom verksamhetsområde Väg/Trafik.
Ingenjörsexamen 1993, inriktning bygg. Tidigare anställd på WSP och ÅF. VAPare sedan 2015.

Direktnummer: 019-17 52 11
E-post:  niklas.noren@vap.se           

Patrik Norrström
Mark/Gata

Projektör inom verksamhetsområde Mark/Gata.
Högskoleingenjör 2012. VAPare sedan 2012.


Direktnummer: 019-17 52 55
E-post: patrik.norrstrom@vap.se        

Marita Nyström
Mark/Gata

Projektör inom verksamhetsområde Mark/Gata, samt utför geotekniska redovisningar. Ingenjörsexamen 1993. Tidigare anställd på Bofors Nobelverken.  VAPare sedan 1994.   


Direktnummer: 019-17 52 19
E-post: marita.nystrom@vap.se  

Mats Olsson
Mark/Gata

Uppdragsansvarig inom verksamhetsområde Mark/Gata. 
Ingenjörsexamen 1981, inriktning anläggning. Tidigare anställd på J&W och Skanska Projektering i Örebro. VAPare sedan 1999.

Direktnummer: 019-17 52 06
E-post: mats.olsson@vap.se    

Amir Omerovic
Mark/Gata

Projektör inom verksamhetsområde Mark/Gata. Högskoleingenjör 2012. VAPare sedan 2015.


Direktnummer: 019-17 52 54
E-post: amir.omerovic@vap.se    

Ulrika Palm
Mark/Gata

Uppdragsansvarig inom verksamhetsområde Mark/Gata.
Högskoleingenjör 1997, VAPare sedan 1998.


Direktnummer: 019-17 52 15
E-post: ulrika.palm@vap.se                    

Lisa Riggers
Mark/Gata

Uppdragsansvarig inom verksamhetsområde Mark/Gata. Högskoleingenjör inriktning väg och banteknik 1998. Tidigare anställd på Örebro kommun/Vägverket Konsult/Vectura/ÅF. VAP:are sedan 2015.

Direktnummer: 019-17 52 59
E-post: lisa.riggers@vap.se                     

Jonas Skyllberg
Väg/Trafik

Uppdragsansvarig inom verksamhetsområde Väg/Trafik. 
Ingenjörsexamen 1990. Tidigare anställd på Vägverkets projekteringskontor i Örebro. VAPare sedan 1993.
  
Direktnummer: 019-17 52 10
E-post: jonas.skyllberg@vap.se                 

Daniel Vesterlund
VA/Dagvatten

Projektör inom verksamhetsområde VA/Dagvatten. YH-examen Vatten- och Miljöteknik. 
Tidigare anställd på bl.a Oden/Strabag. VAPare sedan 2018.


Direktnummer: 019-17 52 04 
E-post: daniel.vesterlund@vap.se