Medarbetare

Andreas Asp
Väg/Trafik
 


Handläggare inom verksamhetsområde Väg/Trafik, inriktning utredning och planering.
Civilingenjör Väg & Vatten (CTH V-95). Tidigare anställd vid J&W/WSP i Örebro, VAPare sedan 2010.                   
Direktnummer: 
019-17 52 53

E-post: 
andreas.asp@vap.se

 

Kenneth Cajfeldt
Bygg-/projektledning
 


Handläggare inom verksamhetsområde Bygg-/Projektledning.
Gymnasieutbildning Alléskolan, Hallsberg. Tidigare anställd hos Oden Anläggning/Strabag och NCC, VAPare sedan 2014.                                          
Direktnummer: 
019-17 52 29

E-post: 
kenneth.cajfeldt@vap.se

 

Jens Ekenborg
Väg/Trafik
 
Projektör inom verksamhetsområde Väg/Trafik.
Högskoleingenjör 2010, VAPare sedan 2010.                     
Direktnummer: 
019-17 52 52

E-post: 
jens.ekenborg@vap.se

 

Peter Eklund
Mark/Gata
 
Projektör inom verksamhetsområde Mark/Gata.
Högskoleingenjör 2010, VAPare sedan 2010.                     
Direktnummer: 
019-17 52 51

E-post: 
peter.eklund@vap.se

 

Jan Englund
Väg/Trafik
 

Handläggare inom verksamhetsområde Väg/Trafik. Inriktad på riskanalyser, trafikutredningar, förstudier och vägutredningar.
Ingenjörsexamen 1981 med inriktning anläggning. Tidigare anställd på J&W med placering i Stockholm och Örebro, VAPare sedan 1996                   
Direktnummer: 
019-17 52 07

E-post: 
jan.englund@vap.se

 

Henrik Ericson
Mark/Gata
 
Handläggare inom verksamhetsområde Mark/Gata.
Högskoleingenjör 1997, VAPare sedan 1998                    
Direktnummer: 
019-17 52 14

E-post: 
henrik.ericson@vap.se

 

Anders Eriksson
Mark/Gata
 Handläggare inom verksamhetsområde Mark/Gata.
Ingenjörsexamen 1990. Tidigare anställd på Skanska Projektering i Örebro, VAPare sedan 2000.                     
Direktnummer: 
019-17 52 03

E-post: 
anders.eriksson@vap.se

 

Per Eriksson
Mark/Gata
 
Projektör inom verksamhetsområde Mark/Gata.
Högskoleingenjör 2012, VAPare sedan 2012.                     
Direktnummer: 
019-17 52 56

E-post: 
per.eriksson@vap.se

 

Erik Groth
Bygg-/Projektledning
 

Handläggare inom verksamhetsområde Bygg-/projektledning. Kvalitetsansvarig VAP.
Kart- och mätingenjörsexamen med utökning miljövetenskap, examen 1998. Tidigare anställd vid NCC Construction, VAPare sedan 2006.              
Direktnummer: 
019-17 52 25

E-post: 
erik.groth@vap.se

 

Sven-Bertil Götvall
Väg/Trafik
 


Handläggare inom verksamhetsområde Väg/Trafik.
Högskoleingenjör inriktning väg och banteknik, examen 1994. Tidigare anställd på GF Konsult och J&W/WSP, VAPare sedan 2006.                 
Direktnummer: 
019-17 52 26

E-post: 
sven-bertil.gotvall@vap.se

 

Sören Jansson
Geoteknik
 


Handläggare inom verksamhetsområde Geoteknik.
Civilingenjör Väg och vatten vid KTH 1990. Tidigare anställd vid VBB VIAK Karlstad och Tyréns Infrakosult Örebro, VAPare sedan 1997.                                        
Direktnummer: 
019-17 52 21

E-post: 
soren.jansson@vap.se

 

Peter Karlsson
Geoteknik
 
Fältgeotekniker, ansvarig för VAPs borrvagn.
VAPare sedan 2006                    
Direktnummer: 
019-17 52 27

E-post: 
peter.karlsson@vap.se

 

Lena Kihlström
Mätning
 


Arbetar med geodetisk inmätning för projektering och kartering samt utsättning vid olika typer av entreprenadprojekt.
Gymnasieingenjörsexamen byggproduktion 1992, VAPare sedan 1999.                   
Direktnummer: 
019-17 52 23

E-post: 
lena.kihlstrom@vap.se

 

Nekira Kukuruzovic
Administration
 

Administratör, VAPare sedan 2019.                   
Direktnummer: 
019-17 52 50

E-post: 
nekira.kukuruzovic@vap.se

Kåre Lagerquist
VA
 


Handläggare inom verksamhetsområde VA. Arbetar med utredning och projektering av vatten- och avloppsanläggning.
Byggnadsingenjör 1968. Tidigare anställd vid Björks Rostfria, VA-Ingenjörerna och VIAK, VAPare sedan 2004.            
Direktnummer: 
019-17 52 57

E-post: 
kare.lagerquist@vap.se

 

Robert Larson
Väg/Trafik
 
Projektör inom verksamhetsområde Väg/Trafik.
Byggnadsingenjör med examen 2005, VAPare sedan 2006                    
Direktnummer: 
019-17 52 20

E-post: 
robert.larson@vap.se

 

Carl Leijonhufvud                     
Mätning
 


Arbetar med geodetisk inmätning för projektering och kartering samt utsättning vid olika typer av entreprenadprojekt. Högskoleingenjörsexamen inom kart- och mätteknik 1996.  VAPare sedan 2009.               
Direktnummer: 
019-17 52 16

E-post: 
Carl.Leijonhufvud@vap.se

 

Fredrik Lindéus
VA/Dagvatten
 


Handläggare inom verksamhetsområde VA/Dagvatten.
Bergsskoleingenjör, Berg- och anläggningsteknik 1998. Tidigare anställd vid NCC och Sweco VBB VIAK, VAPare sedan 2002.                    
Direktnummer: 
019-17 52 22

E-post: 
fredrik.lindeus@vap.se

 

Andreas Magnusson
Väg/Trafik
 Handläggare inom verksamhetsområde Väg/Trafik.
Civilingenjörsexamen Väg och vatten 2001, VAPare sedan 2001                    
Direktnummer: 
019-17 52 13

E-post: 
andreas.magnusson@vap.se

 

Lars Magnusson
Väg/Trafik
 Ingenjörsexamen bygg 1982, geovetare 1990 med inriktning marklära. Tidigare anställd på Jerk Alton Arkitektkontor samt Mängdkonsult, VAPare sedan 1994.                                          
Direktnummer: 
019-17 52 12

E-post: 
lars.magnusson@vap.se

 

Hanna Melin
Geoteknik
 

Handläggare inom verksamhetsområde Geoteknik.  Civilingenjörsexamen inom Samhällsbyggnad vid KTH 2012. Tidigare anställd på Skanska Teknik och Ramböll Sverige, VAPare sedan 2017. 
Direktnummer: 
072-730 63 94

E-post: 
hanna.melin@vap.se

Mikael Melin
VA/Dagvatten
 Handläggare inom verksamhetsområde VA/Dagvatten. VD för VAP.
Ingenjörsexamen anläggning 1978. Tidigare anställd på K-Konsult och Skanska, VAPare sedan 1985.                   
Direktnummer: 
019-17 52 17

E-post: 
mikael.melin@vap.se

 

Anna Morell
Landskap
 


Handläggare inom verksamhetsområde Landskap.
Examen Landskapsarkitekt MSA/LAR 2000. Tidigare antälld på Landskapsarkitekt Kerstin Torseke-Hulthén AB i Ystad, VAPare sedan 2001.                     
Direktnummer: 
019-17 52 01

E-post: 
anna.morell@vap.se

 

Peter Natanaelsson
Bygg/Projektledning
 


Handläggare inom verksamhetsområde Bygg-/Projektledning.
Bygg och anläggningsteknisk utbildning. Tidigare anställd hos ODEN Anläggningsentreprenad AB. VAPare sedan 2010.               
Direktnummer: 
019-17 52 24

E-post: 
peter.natanaelsson@vap.se

 

Carl Nielsen
VA/Dagvatten
 
Projektör inom verksamhetsområde VA/Dagvatten.
VAPare sedan 2008.            
Direktnummer: 
019-17 52 02

E-post: 
carl.nielsen@vap.se

 

Niklas Norén
Väg/Trafik
 Handläggare inom verksamhetsområde Väg/Trafik.
Ingenjörsexamen 1993, inriktning bygg. Tidigare anställd på WSP och ÅF, VAPare sedan 2015           
Direktnummer: 
019-17 52 11

E-post: 
niklas.noren@vap.se

 

Patrik Norrström
Mark/Gata
 
Projektör inom verksamhetsområde Mark/Gata.
Högskoleingenjör 2012, VAPare sedan 2012.        
Direktnummer: 
019-17 52 55

E-post: 
patrik.norrstrom@vap.se

 

Marita Nyström
Mark/Gata
 


Projektör inom verksamhetsområde Mark/Gata, samt utför geotekniska redovisningar.
Ingenjörsexamen 1993. Tidigare anställd på Bofors Nobelverken, VAPare sedan 1994.     
Direktnummer: 
019-17 52 19

E-post: 
marita.nystrom@vap.se

 

Mats Olsson
Mark/Gata
 Handläggare inom verksamhetsområde Mark/Gata. 
Ingenjörsexamen 1981, inriktning anläggning. Tidigare anställd på J&W och Skanska Projektering i Örebro, VAPare sedan 1999.    
Direktnummer: 
019-17 52 06

E-post: 
mats.olsson@vap.se

 

Amir Omerovic
Mark/Gata
 
Projektör inom verksamhetsområde Mark/Gata. Högskoleingenjör 2012, VAPare sedan 2015.    
Direktnummer: 
019-17 52 54

E-post: 
amir.omerovic@vap.se

 

Ulrika Palm
Mark/Gata
 
Projektör inom verksamhetsområde Mark/Gata.
Högskoleingenjör 1997, VAPare sedan 1998.                    
Direktnummer: 
019-17 52 15

E-post: 
ulrika.palm@vap.se

 

Lisa Riggers
Mark/Gata
 


Handläggare inom verksamhetsområde Mark/Gata.
Högskoleingenjör inriktning väg och banteknik 1998.
Tidigare anställd på Örebro kommun/Vägverket Konsult/Vectura/ÅF.  VAP:are sedan 2015.                     
Direktnummer: 
019-17 52 59

E-post: 
lisa.riggers@vap.se

 

Jonas Skyllberg
Väg/Trafik
 Handläggare inom verksamhetsområde Väg/Trafik. 
Ingenjörsexamen 1990. Tidigare anställd på Vägverkets projekteringskontor i Örebro, VAPare sedan 1993.                    
Direktnummer: 
019-17 52 10

E-post: 
jonas.skyllberg@vap.se

 

Ulrika Svensson
Mark/Gata
 
Projektör inom verksamhetsområde Mark/Gata. 
Byggingenjörsexamen 2002, VAPare sedan 2002.                 
Direktnummer: 
019-17 52 08

E-post: 
ulrika.svensson@vap.se

 

Daniel Vesterlund
VA/Dagvatten
 Projektör inom verksamhetsområde VA/Dagvatten.
YH-examen Vatten- och Miljöteknik. 
Tidigare anställd på bl.a Oden/Strabag.
VAPare sedan 2018.                 
Direktnummer: 
019-17 52 04 

E-post: 
daniel.vesterlund@vap.se