Vår verksamhet
VAP är en partner för utredning, projektering samt bygg- och projekt-ledning inom samhällsbyggnads-området vid både stora och små uppdrag.

Vi är ett oberoende personalägt företag vilket ger stor kontinuitet i uppdragen. Vi har ett brett kontaktnät och våra uppdrag sträcker sig över hela landet.

Vår ambition
Vi strävar alltid efter att uppfylla våra kunders behov. Med stöd av vår gemensamma kunskap och erfarenhet utvecklar vi denna ambition.


Vi har engagerade medarbetare som inser vikten av vårt arbete i samhället. Känslan av delaktighet, glädje och trivsel i gruppen är mycket betydelsefullt.

Våra riktlinjer
Vi ska ha ett effektivt kvalitetssystem som kontinuerligt anpassas till vår verksamhet. Vi ska vara medvetna om vilka lagar, förordningar och krav som gäller för vår verksamhet.

Miljöhänsyn och hållbarhet ska vara en naturlig del i vårt arbete och vi strävar efter att göra miljömedvetna val. Vår arbetsmiljö ska upplevas säker, jämställd och trivsam.

Vapare på strand (skapat av Bram Corthals)