Vår policy

Vi vill vara  en partner för problemlösning i projekt inom samhällsbyggnad och göra våra kunder nöjda.

Vi ska genom kunskap, erfarenhet, noggrannhet, nyfikenhet och engagemang alltid sträva efter att bli bättre.


Alla medarbetare ska känna att deras arbetsmiljö är trygg, säker, trivsam och utformad för deras behov för att undvika skador. Vidare ska våra medarbetare känna glädje, delaktighet och trivsel på vår arbetsplats. 

Vapare på strand (skapat av Bram Corthals)

Vi ska ha ett begripligt och effektivt kvalitetssystem, anpassat till vår och våra kunders verksamheter.

Vi ska ha medarbetare som inser betydelsen av vårt arbete i samhället.

Vi ska bidra till att minska skadlig påverkan på vår omgivning och förebygga föroreningar.

Vi ska genom kunskap och engagemang alltid vara medvetna om vilka lagar, förordningar och krav som gäller för vår verksamhet och efterleva dessa.

Vi ska sträva efter att göra miljömedvetna inköp.

Vi ska följa upp vår arbetsmiljö via årliga enkäter.