loading...

Verksamheter

VAP har verksamhet som omfattar utredning, projektering, bygg- och projektledning inom våra kärnområden mark, gata, VA, väg, landskap, miljö, geoteknik och geodetisk mätning.

Om VAP

VAP är ett fristående konsultföretag inom väg- och vattenbyggnadsområdet med säte i Örebro. Vi är personalägt och har cirka 35 medarbetare. Företaget bildades 1981 och omsätter 55 miljoner kronor per år.            

Trafikplats Marieberg Norra
VAP har fått i uppdrag att projektera en ny trafikplats utmed E20 i anslutning till Mariebergs handelsområde söder om Örebro. Beställare är Trafikverket .