loading...

VAP söker Landskapsingenjör!
Vi vänder oss till dig som arbetar som landskapsingenjör eller land­skaps­arkitekt i projekteringsuppdrag, och kanske även i gestaltnings­skeden. Om du känner att det är dags att byta arbetsplats så kan vi erbjuda dig intressanta uppgifter att dela med kunniga och trevliga arbets­kamrater.

För ytterligare info kontakta
VD Mikael Melin mikael.melin@vap.se eller
Landskapsarkitekt Anna Morell anna.morell@vap.se

Om VAP

VAP är ett fristående konsultföretag inom väg- och vattenbyggnadsområdet med säte i Örebro. Vi är personalägt och har cirka 35 medarbetare. Företaget bildades 1981 och omsätter 40 miljoner kronor per år.                

Verksamheter

VAP har verksamhet som omfattar utredning, projektering, bygg- och projektledning inom våra kärnområden mark, gata, VA, väg, landskap, miljö, geoteknik och geodetisk mätning.