VAP 40 år!
VAP startades 1981 av två ingenjörer från dåvarande VIAK Örebro, och har idag vuxit till 35 anställda. Från starten var tanken att bolaget skulle ha ett brett personalägande utan externa ägare, och så ser VAP fortfarande ut - med en äktplatt organisation.
Verksamheten var från början i huvudsak inriktad mot kommunalteknik inom mark och VA, med kunder från industri och kommuner inom Örebro län. Efterhand har tillkommit geoteknik, mätningsteknik, landskap, vägprojektering och projekt- och byggledning.

VAP har idag den samlat vassaste kompetensen inom konsultsverige, inom våra områden. Grattis VAP!

loading...

Verksamheter

VAP har verksamhet som omfattar utredning, projektering, bygg- och projektledning inom våra kärnområden mark, gata, VA, väg, landskap, miljö, geoteknik och geodetisk mätning.

Om VAP

VAP är ett fristående konsultföretag inom väg- och vattenbyggnadsområdet med säte i Örebro. Vi är personalägt och har cirka 35 medarbetare. Företaget bildades 1981 och omsätter 55 miljoner kronor per år.